เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน [sound recording] / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [255-?]. - 1 แผ่น.

เพราะเธอคือความหวัง -- กวีสิทธิมนุษยชน -- คน -- สุดทางที่โค้งฟ้า -- สิทธิมนุษยชน -- ย่อมมีสิทธิ -- สัตว์สังคม.


DVD


เพลงเพื่อชีวิต
สิทธิมนุษยชน