วินัย พงศ์ศรีเพียร

จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเข้ามาและผลกระทบ = Western imperialism in Shoutheast Asia : its advent and impact / หัวหน้าโครงการ, วินัย พงศ์ศรีเพียร. - กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", 2557. - 342 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ. - โครงการวิจัยปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .

ปฏิกิริยาของกลุ่มรัฐมลายูต่อการปกครองของอังกฤษ -- ปฏิกิริยาของฟิลิปปินส์ต่อการปกครองของสเปนและสหรัฐอเมริกา -- ปฏิกิริยาของอินโดนีเซียต่อการปกครองของฮอลันดา -- พม่ากับปฏิกิริยาต่อการปกครองของอังกฤษ -- เวียดนามกับปฏิกิริยาต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส ค.ศ.1884-1954 -- กัมพูชากับปฏิกิริยาต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส ค.ศ.1885-1954 -- ลาวกับปฏิกิริยาต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส ค.ศ. 1893-1954.

Y58 M02 BKT

9786167739632


จักรวรรดินิยม


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ประวัติศาสตร์
ฟิลิปปินส์--ประวัติศาสตร์
อินโดนีเซีย--ประวัติศาสตร์
กัมพูชา--ประวัติศาสตร์
ลาว--ประวัติศาสตร์
พม่า--ประวัติศาสตร์
มาเลเซีย--ประวัติศาสตร์
เวียดนาม--ประวัติศาสตร์

959 / ว619จ