กรณีศึกษาไมซ์ = Mice casebook / จัดทำโดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศน์การ, 2557. - 91 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

9786162351976