รุ้งระวี นาวีเจริญ

เบาหวาน / รุ้งระวี นาวีเจริญ, เขียน. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2553. - 81 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโรคภัยใกล้ตัว ; ลำดับที่ 15 .

โรคเบาหวานคืออะไร -- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและการเคลื่อนไหวร่างกาย -- สิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานควรรู้.

9786165290296


เบาหวาน
Diabetes mellitus

WK810 / ร649บ 2553