10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN business plan award 2014 "แผนธุรกิจ--รุก-รับตลาด AEC" สิบสุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business plan award 2014 "แผนธุรกิจ--รุก-รับตลาด AEC" / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. - นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557. - 320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Asean smart gen -- Inter slik -- แผนธุรกิจสปาไทยในตลาดอาเซียน สำหรับธุรกิจขนาดย่อม -- แผนธุรกิจคลัสเตอร์ไก่เนื้อโคราช -- Goat puls+ -- Branny butter -- ข้าวกล้องพองได้ เพิ่มได้ -- Honey hup -- Herbal map -- มิติใหม่อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรไทยเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง -- ประมวลภาพการจัดกิจกรรม.

Y58 M05 BKT


การวางแผนธุรกิจ
การแข่งขันทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า
ไทย--การค้าระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน

658.4012 / ส729