อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์.

วิกฤตชายแดนใต้ ใครว่าแก้ไม่ได้ = The crisis of Southern Thailand "It can be solved" / อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ). - [สงขลา] : กองทุนอินฟากฟีสะบีลิลลาฮฺ, 2551. - 126 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y58 M06 BKT


ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (ภาคใต้).
การสร้างสันติภาพ--ไทย (ภาคใต้).


ไทย (ภาคใต้)--ภาวะสังคม.
ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.

306.6909593 / อ864ว