ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. Lop Buri ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : ลพบุรี = ลพบุรี. / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556. - 116 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

9789746792820


ลพบุรี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลพบุรี--ประวัติศาสตร์
ลพบุรี--ความเป็นอยู่และประเพณี

915.93 / ก454ท ล.บ.