ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. Chiang Rai ชุดภาคเหนือ : เชียงราย = เชียงราย. / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556. - 176 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

ภูมินิเวศ -- ยุคดึกดำบรรพ์ -- ปูมบ้านปูมเมือง -- กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชน -- ศิลปวัฒนธรรม.

9789746792424


เชียงราย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงราย--ประวัติศาสตร์
เชียงราย--ความเป็นอยู่และประเพณี

915.93 / ก454ท ช.ร.