การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพแบบเร่งรัด : หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ = The repid biodiversity assessment of Mo Koh Lanta, Krabi Province / บรรณาธิการ, โดม ประทุมทอง, วัชระ สงวนสมบัติ, วียะวัฒน์ ใจตรง. - ปทุมธานี : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2558. - 94 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

Y59 M02 BKT

9786161203207


ความหลากหลายทางชีวภาพ--กระบี่
นิเวศวิทยา--กระบี่
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ--กระบี่


เกาะลันตา (กระบี่)

577.52 / ก525