กนกวรรณ กุลประชากานต์

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและพิษต่อเซลล์มะเร็งตับของสารสกัดจากใบมะตูม = Investigation of antioxidant activities and cytotoxicity in human hepatocellular carcinoma cell lines of bael leaf extract การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและพิษต่อเซลล์มะเร็งตับของสารสกัดจากใบมะตูม / โดย กนกวรรณ กุลประชากานต์, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล, ดวงตา กาญจนโพธิ์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. - ก-ฏ, 77 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 331 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 331 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ตับ--มะเร็ง--การรักษาด้วยสมุนไพร--งานวิจัย
ใบมะตูม--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
แอนติออกซิแดนท์--งานวิจัย

QV20.5 / ก125ร 2558