คุณค่าความสำเร็จและการสร้างความหมายของภาพยนตร์เรื่อง Tomorrowland / ศรัณญา ศรีอิ่นแก้ว ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ฉ, 91, [46] หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์ --รายงานการสัมมนา


ภาพยนตร์อเมริกัน.