ขุนช้าง ขุนแผน : ฉบับชำระใหม่ / บรรณาธิการ, พินิจ หุตะจินดา. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. - 1060 หน้า : ภาพประกอบ.

Y59 M07 BKT

9786163880925


วรรณคดีไทย

895.911 / ข521