ฉัตรเพชร เวชสัมพันธ์.

รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศของแผนกจัดเลี้ยง ภายในสถานประกอบการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ การบริการที่เป็นเลิศของแผนกจัดเลี้ยง ภายในสถานประกอบการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ. ชื่อเรื่องจากสัน: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศของแผนกจัดเลี้ยง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ. / โดย ฉัตรเพชร เวชสัมพันธ์. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ซ, 119 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม --สหกิจศึกษา