คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ = Philippines ชื่อเรื่องบนปก: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์. / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. - นนทบุรี : กรม, 2558. - 155 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

ข้อมูลพื้นฐาน -- เศรษฐกิจการค้า -- รายงานภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ -- รายงานตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์ -- การลงทุน -- คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการค้าการลงทุน -- หน่วยงานสำคัญและสถานที่ติดต่อ.

Y59 M11 BKT


การลงทุนของต่างประเทศ--ฟิลิปปินส์
การลงทุนของไทย--ฟิลิปปินส์

332.67309599 / ก169ค