วริษา โอสถานนท์

ฝึกทักษะภาษาลาวเวียงจันทร์ / วริษา โอสถานนท์. - ปรับปรุงครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. - 208 หน้า.

สถานการณ์ของภาษาลาวในปัจจุบัน -- อักษรลาว -- วรรณยุกต์ในภาษาลาวเวียงจันทน์ -- การกล่าวทักทายและคำอำลา -- การตั้งคำถามและการขานรับ -- การสนทนาทางโทรศัพท์ -- คำสรรพนามและคำนำหน้าชื่อ -- คำลักษณนาม -- คำคุณศัพท์ -- สำนวนบอกเวลา.

Y60 M02 BKT

9786164070790


ภาษาลาว--การใช้ภาษา

495.9191 / ว329ฝ 2559