เฮสส์, ทอม

จงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็ม = Pray for the peace of Jerusalem / ทอม เฮสส์ ; ตรูจิตต์ นีเดอเรอร์, แปล ; กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย, เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : One New Man Thailand, 2555. - 270 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

จงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็ม จนกว่าความรอดของนครนี้ออกไปเหมือนคบเพลิงที่ลุกอยู่ -- กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเยรูซาเล็ม-ทั้งสิ้นล้วนเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ -- เยรูซเล็ม นครแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่-เครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อความรอด -- ประวัติศาสตร์ของเยรูซาเล็ม, นครนิรันดร์ของพระเจ้า -- นิมิตของบิดาอับราฮัม -- จากต้นไม้สองต้นในสวนเอเดน สู่ต้นไม้หนึ่งในนครเยรูเซเล็มใหม่ -- เก็บกวาดหินทั้งสิบก้อนออกไป -- เยรูซเล็ม "ในวันนั้น" -- เราจะเป็นเหมือนกำแพงเพลิงล้อมเธอไว้ และเราจะเป็นศักดิ์ศรีในเมืองนั้น -- ภาคผนวก: ประวัติศาสตร์และอนาคตขอเยรูซาเล็ม แสดงโดยแผนที่และรูปภาพ.

Y60 M08 BKT DW


การอธิษฐาน


เยรูซาเล็ม--ประวัติศาสตร์

242.7 / ฮ674จ