เกียรติศักดิ์ พลสงคราม

รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และโลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกบุนนาค = The product development of soaps, glycerin soaps and body lotions containing extract of Mesua ferrea L. flower การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และโลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกบุนนาค / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, พาณี ศิริสะอาด. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2560?]. - ก-ซ, 56 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 361 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 361 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559. มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y61 M02 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


สบู่--การผลิต--งานวิจัย
ครีมถนอมผิว--การผลิต--งานวิจัย
ดอกบุนนาค--การใช้ประโยชน์--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--งานวิจัย

668.12 / ก855ร