ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล

หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560. - 170 หน้า. - หนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector . - หนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector .

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย -- ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในตลาดหุ้นไทย -- ลักษณะเฉพาะควรรู้ของหุ้นในกลุ่มบริการเหมาก่อสร้าง -- โอกาสทางธุรกิจ -- วิเคราะห์การเงิน -- ความเสี่ยงทางธุรกิจ -- การประเมินมูลค่าหุ้น.

Y60 M10 BKT

9786164150195


หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน