คู่มือการใช้ยาในเด็ก / บรรณาธิการ, พรพิมล เรียนถาวร ... [และคนอื่นๆ]. - ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 8, 279 หน้า.

หลักการใช้ยาในเด็ก -- Emergency drugs -- Allergy -- Ambulatory medicine -- Antidote and antivenom -- Antimicrobial agents -- Cardiovascular system -- Child development and mood disorder -- Dermatology -- Endocrinology -- Gastrointestinal system -- Hematology and oncology -- Neonatology -- Nephrology -- Neurology -- Nutrition -- Respiratory system.

Y61 M08 BKT DW

9786164071698


กุมารเวชศาสตร์
Drug therapy--In infancy & childhood
Pediatrics
การใช้ยา

WS366 / ค695 2560