หนังสือในงานพระราชทานเพลิงถวายแก่สรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ชื่อเรื่องบนปก: พระมหาบัว ญาณสัมปันโน - อุดรธานี : วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด), 2554. - [136] หน้า : ภาพประกอบ.

ประมวลภาพพิธีในงานมรณภาพพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) -- ชีวประวัติ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) -- ธรรมวิสุทธิ์ -- เมตตาธรรม.

9786167140292


พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน)

922.943 / ห144