พื้นที่เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Doi Inthanon learning center for natural resource management Tambon Ban-Luang, Amphoe Chomthong, Chiangmai / บรรณาธิการ, เดโช ไชยทัพ. - เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558. - 92 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - หนังสือชุดพลวัตสิทธิชุมชน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม . - หนังสือชุดพลวัตสิทธิชุมชน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม .

ก่อนจะมาเป็น "ศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดอยอินทนนท์" -- การจัดการแนวเขตที่ดินอย่างมีส่วนร่วม -- การจัดการน้ำโดยองค์กรชุมชน -- การจัดการป่า -- การจัดการไฟป่า -- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน -- ระบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง.

Y62M01BKTCL

9786169166559


ศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดอยอินทนนท์


การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--เชียงใหม่--อำเภอจอมทอง
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน--เชียงใหม่


ดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่)--ภาวะสิ่งแวดล้อม

333.7 / พ817