เพจ, เคอร์ติส ดับเบิลยู.

อยากให้รุ่ง ทำอย่างไร = / โดย เคอร์ติส ดับเบิลยู. เพจ, ชาลส์ เจ. เซลเดน ; - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2532 - 240 หน้า - ชุดโครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร. . - ชุดโครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร. .

9746011154


ธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ

650.1 / พ872อ