ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์

Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์, เขียน. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561. - [15], 265 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 237 . - ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 237 .

ทำความรู้จักกับ "ยา" -- ยามาจากไหน -- ประโยชน์ของยา -- โทษของยา -- ยาตีกัน -- การเก็บรักษายา -- ยากับวันหมดอายุ -- ปัญหาที่พบบ่อยจากผู้ใช้ยา -- ปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้ยา -- หลักการใช้ยาอย่างปลอดภัย -- หลักการใช้ยาโรคเรื้อรังให้ปลอดภัย -- กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องมีข้อควรระวังในการใช้ยาเป็นพิเศษ -- กลุ่มที่มีข้อควรระวังในการใช้ยาเป็นพิเศษ -- เคล็ดลับการใช้ "ยา" แบบมืออาชีพ -- เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยา -- Q&A ถาม-ตอบปัญหาการใช้ยา.

Y62M01BKTCL

9786161824266


การใช้ยา

QV55 / ด154ด 2561