ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้เขียน, วศิน เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561. - 224 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ -- ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -- ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ -- ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน -- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ -- ข้อมูลและการจัดการข้อมูล -- การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- จริยธรรมและความปลอดภัยออนไลน์ -- การเขียนผังงาน.

Y61M11BKTCL

9786162047053


คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

004 / ค181