โมริโมโตะ, โทโมโกะ

200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง สองร้อยวลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง / ผู้เขียน, โทโมโกะ โมริโมโตะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ ; ผู้แปล, ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์. - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561. - 230 หน้า + ซีดี (MP3).

Part 1. สำนวนสั้นๆ ที่ทำให้การสื่อสารลื่นไหลมากขึ้น. 1, ความประหลาดใจและการถาม. 2, คำถามและการยืนยัน. 3, ความคิดเห็นและความรู้สึก. 4, การอธิบาย. 5, การประเมินค่าและการตัดสิน. 6, การขอร้อง. 7, ความตั้งใจและทัศนคติ. 8, คำแนะนำและความกังวลใจ -- Part 2. สำนวนติดปากที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น. 1, คำขานรับ. 2, วลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.

Y61M12BKTCL

9789744437402


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี

495.6834 / ม946ส