เกียรติศักดิ์ พลสงคราม

รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูปรับสภาพเส้นผม และเจลอาบน้ำผสมมอยส์เจอไรเซอร์จากสารสกัดดอกบุนนาค = The product development of hair conditioning shampoo and moisturizing shower gel from Mesua ferra L. flower extract การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูปรับสภาพเส้นผม และเจลอาบน้ำผสมมอยส์เจอไรเซอร์ จากสารสกัดดอกบุนนาค. / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2561]. - ก-ฉ, 56 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 381. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 381. .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559

Y62M09BKTCL


แชมพู--งานวิจัย
สบู่--งานวิจัย
ดอกบุนนาค--งานวิจัย

668.1 / ก855ร