ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร / ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561. - 307 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลำดับที่ 113 .

ทำความรู้จักกับเบาหวาน -- รู้จักกับเบาหวานชนิดที่ 2 ให้มากขึ้น -- เบาหวานชนิดที่ 2 และความดื้อต่ออินซูลินป้องกันได้ -- วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน -- คุมเบาหวานให้ได้ดีต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพฟัน -- หัวใจและหลอดเลือดของคนเป็นเบาหวาน -- หลักการควบคุมเบาหวานชนิดที่ 2 -- การวางแผนอาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวาน -- ดัชนีน้ำตาลและเบาหวาน -- ไขมันและเบาหวาน -- ยาเบาหวาน -- ฉลากโภชนาการ -- เมื่อคนเป็นเบาหวานต้องกินอาหารนอกบ้าน -- น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียม หวานเทียมกับเบาหวาน -- เบาหวานกับเทศกาลปีใหม่ กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ -- เตรียมพร้อมช็อปปิ้งอาหารลดโรค คุมเบาหวาน -- เบาหวานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- เบาหวานกินอย่างไรในเดือนเราะมะฎอน.

Y62M07BKTDW

9786161825430


เบาหวาน
Diabetes mellitus
Diet therapy
โภชนบำบัด

WK818 / ศ339บ 2561