ศรีสง่า กรรณสูต

การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฏธนา บุญเลิศ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม ดร. ศรีสง่า กรรณสูต, [25-?]. - 173 หน้า.


การบัญชี

657.8 / ศ261ก