ดาริน จตุรภัทรพร

ดูแลด้วยหัวใจ จากไปด้วยความรัก / ดาริน จตุรภัทรพร, ผู้เขียน ; ชิดชนก ชูช่วย, ผู้เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562. - 131 หน้า. : ภาพประกอบ.

Palliative care ดูแลอย่างเข้าใจ -- สื่อสารให้เข้าถึงใจ -- การดูแลก่อนจากไป -- ความเข้าใจ กุญแจหลักสู่การรักษา -- แลดูผู้ดูแล -- จากไปอย่างที่ใจต้องการ.

Y63M01BKTDW

9786163932327


Palliative care
การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ

WB310 / ด429ด 2562