การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัติ / เนตดา วงศ์ทองมานะ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยและงานวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2562. - ก-ซ, 268 หน้า.

การพยาบาลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา -- การพยาบาลเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม -- การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการกิน -- การพยาบาลบุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ -- การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำและกลุ่มโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังจากเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ -- การพยาบาลบุคคลที่มีอารมณ์โกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว -- การพยาบาลบุคคลที่เป็นโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ -- การพยาบาลบุคคลที่มีความผิกปกติทางการคิดรู้.

Y63M01BKTDW

9786168212233


การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Psychiatric nursing

WY160 / ก492 2562