คู่มือการใช้ยา. เล่ม 1, การใช้ยาทั่วไป การใช้ยาทั่วไป / บรรณาธิการ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, กำพล ศรีวัฒนกุล, ลือธวุฒิ บานเย็น. - กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการหนังสือ-ข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข, 2525. - 370 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ความรู้ทั่วไป -- ข้อน่ารู้ -- ปฏิกิริยาต่อกันของยา -- ยาปฏิชีวนะและยาซัลฟา -- ยาที่ใช้รักษาโรคที่เกิดจากพยาธิ -- ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ -- ยากระตุ้นระบบประสาทกลาง -- ยารักษาอาการซึมเศร้า -- ยาระงับประสาท และยานอนหลับ -- ยารักษาโรคลมชัก -- ยาสงบประสาทและยารักษาโรคคลุ้มคลั่ง -- ยาชาเฉพาะที่ -- ยาระงับปวด-ลดไข้ -- ยาแก้แพ้ (แอนตี้อีสตามีน) -- ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ -- ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร -- ไวตามินและแร่ธาตุ -- ยาพวกกลูโคคอร์ติคอยด์ฮอร์โมน -- ยาที่เกี่ยวกับเลือด -- ยาลดความดันเลือด -- ยาหัวใจ -- ยาต้านการอักเสบ -- ยาขับปัสสาวะ -- ยาที่ใช้ในทางผิวหนัง -- ยาที่ใช้สำหรับโรคเบาหวาน -- สารทำลายพิษ -- สมุนไพร -- การใช้ยาในโรคและอาการบางชนิด.


Drugs--Handbooks
Drug utilization--Handbooks
ยา--คู่มือ
การใช้ยา--คู่มือ

QV55 / ค695 2525