การดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชา / กองบรรณาธิการ, วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [นนทบุรี] : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์, 2548. - 356 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

หลักวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ -- กลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุ -- โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ .

9744221569


Geriatrics
เวชศาสตร์วัยชรา

WT100 / ก218 2548