การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination / โดย ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2562. - 259 หน้า : ภาพประกอบ.

การตรวจร่างกายทั่วไป -- ระบบผิวหนัง -- ศรีษะ ใบหน้า ตา หู คอ จมูก และคอ -- ทรวงอกและปอด -- หัวใจและหลอดเลือด -- เต้านมและต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านมและรักแร้ -- ช่องท้อง -- ระบบประสาท -- กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ -- การบันทึกรายงานการประเมินภาวะสุขภาพ.

Y63M03BKTDW

9786165654012


Physical examination
Diagnosis
การตรวจร่างกาย

WB200 / ก491 2562