พิเชฐ บัญญัติ

คู่มือเอาตัวรอดจากไวรัส COVID-19 / พิเชฐ บัญญัติ. - กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, 2563. - 255 หน้า : ภาพประกอบ.

ตอนที่ 1. Covid-19 สงครามที่ไม่มี...เปลวเพลิง -- ตอนที่ 2. Covid-19 สงครามที่ยังไม่รู้วันจบ -- ตอนที่ 3. Covid-19 รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี. 1, การป้องกันการสัมผัสเชื้อ. 2, การป้องกันการติดเชื้อโรค.

Y63M07BKTDW

9786168235089


Coronavirus
Coronavirus infections
ไวรัสโคโรนา
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา

WC505 / พ653ค 2563