จินตนา สุนทรธรรม.

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = / จินตนา สุนทรธรรม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [เชียงใหม่] : ไฮดี้การพิมพ์, 2533 - 215 หน้า

9745654698


ธุรกิจขนาดย่อม.
การจัดการธุรกิจ

658.022 / จ483ก