อาร์มสตรอง, อลิซ

ยอดหญิงนักบริหาร = Knowing your score / อลิซ อาร์มสตรอง ; แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์. - กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]. - 297 หน้า.


การบริหารงานบุคคล

658.3 / อ649ย