สาคิตณ์ จันทโนทก.

การตรวจสอบและควบคุมภายใน / โดย สาคิตณ์ จันทโณทก และ กวี วงศ์พุฒ - กรุงเทพฯ : ไนน์ (1984), [25-?] - 217 หน้า


การจัดการองค์การ

658.4013 / ส631ก