ยุทธวิธีการตลาด / โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : นวกนก, 2527 - 222 หน้า


การตลาด

658.8 / ย364