การวิจัยตลาด / โดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2527 - 216 หน้า


วิจัยการตลาด

658.83 / ก514