อิบุกะ, มาซารุ.

รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว = Yochien dewa ososugiru / มาซารุ อิบุกะ ; แปลโดย ธีระ สุมิตร และ พรอนงค์ นิยมค้า. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2528 - 200 หน้า.


จิตวิทยาเด็ก.
พัฒนาการของเด็ก

155.4 / อ746ร