ไทเลอร์, ปีเตอร์.

เครียดได้ก็หายได้ = / โดย ปีเตอร์ ไทเลอร์ ; - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533 - 160 หน้า - ชุดสาระสำหรับชีวิต. . - ชุดสาระสำหรับชีวิต. .


ความเครียด (จิตวิทยา)

155.9042 / ท973ค