มณี พยอมยงค์.

คร่าวพุทธประวัติ / มณี พยอมยงค์ - [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2523 - 231 หน้า : ภาพประกอบ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวรสิทธาจารย์ ณ เมรุชั่วคราววัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


พระเทพวรสิทธาจารย์.


คร่าว.
พุทธศาสนา--ประวัติ

294.309 / ม124ค