ชอร์ริส, เอิร์ล

อำนาจ : ผลึกความคิดในเชิงธุรกิจ = Power sits at another table / โดย เอิร์ล ชอร์ริส ; แปล, แดนอรัญ แสงทอง. - กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2532. - 192 หน้า. - ชุดธุรกิจศึกษา . - ชุดธุรกิจศึกษา .