คมทวน คันธนู

เขี้ยว / คมทวน คันธนู. - [กรุงเทพฯ] : เฟื่องฟ้า, 2531. - 183 หน้า.