สุจินดา ขันตยาลงกต.

สวัสดีอียิปต์ / สุจินดา ขันตยาลงกต - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539 - 84 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9746032372


อียิปต์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

916.2 / ส754ส