หลักการตลาด = Principles of marketing / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : S.M. Circuit Press, 2535. - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

9745213306


การตลาด

658.8 / ห321