อุดม ดุจศรีวัชร.

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ หนุมานเผาลงกา (น้ำบ่อน้อย) / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 - 32 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดภาพจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนหนุมานเผาลงกา

9745058653


วรรณคดีไทย.

895.91 / อ785ห