อุดม ดุจศรีวัชร.

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ หักคอช้างเอราวัณ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 - 32 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดภาพจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนหักคอช้างเอราวัณ

9745058572


วรรณคดีไทย

895.91 / อ785ห