เกย์, ชาร์ล็อต.

เทเรซา แม่พระของผู้ยากไร้ = Mother Teresa / Chalotte Gray, เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?] - 112 หน้า : ภาพประกอบ - หนังสือสารคดีชุด บุคคลที่โลกไม่ลืม . - หนังสือสารคดีชุด บุคคลที่โลกไม่ลืม .

9746036785


แม่ชีเทเรซา.


ชี--อินเดีย.

922.2 / ก759ท