เมอร์คาโด-การ์ดเนอร์, จัวนิตา.

ใช้ Access อย่างไรไม่ต้อง code = No-code database design with Access 2 / โดย Juanita Mercado-Gardner ; ผู้แปล, สุภาณี คุณาภิญญา - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2540 - 283 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

9748235734


Microsoft Access (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล

005.7565 / ม811ช